← vissza

Az emelőgépek üzemeltetésének személyi feltételei


Az emelőgépek üzemeltetésének személyi feltételei vonatkoznak a munkáltatóra/üzemeltetőre, a bérbeadóra, és természetesen az emelőgép kezelését végző, valamint a munkaterületen dolgozó egyéb személyekre.

Az emelőgépek üzemeltetésének jogszabályi háttere

Ahogy azt korábbi cikkünkben már említettük, a biztonságos emelőgép üzemeltetésről szóló cikkeink általános ismertetők, amelyek csakis a jogszabályi háttérrel együtt értelmezhetők.

Az emelőgépek üzemeltetésére vonatkozó munkáltatói, üzemeltetői kötelességek

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmezésében támogatást nyújt az OEME (Országos Emelőgépes Egyesület) kiegészítéseket tartalmazó gyűjteménye. Ez többek között azért is szükséges, mert:

“Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat egyes fejezeteiben felsorolt emelőgépek nem fedik le a nemzetgazdaság valamennyi területén használatos emelőgépek körét, ezért az emelőgépekkel végzett munka biztonsága érdekében a munkáltató, üzemeltető saját belső szabályozásában kell, hogy sorra vegye mindazon berendezéseit, amelyeket a jogszabály emelőgép fogalomkörében meghatározottaknak megfelelően használ.” 

(Részlet: OEME; Kiegészítések, értelmezések a 47/1999 (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba helyezett Emelőgépek Biztonsági Szabályzathoz.)

A munkáltató, üzemeltető általános kötelességei

 1. A munkavédelemről szóló törvény értelmében a munkáltatóknak általános kötelességük, hogy amennyire az ésszerűen megvalósítható, biztosítsák minden munkavállaló munkahelyi egészségét, biztonságát és jólétét.
 2. A munkáltató, üzemeltető köteles a kockázatértékeléseket elvégezni, és az üzemeltetési tervben kidolgozni a megfelelő óvintézkedéseket e kockázatok kivédésére, kezelésére, kifejezett figyelmet fordítva minden olyan berendezésre, ami terhet, személyt mozgat és/vagy emel.
 3. A fiatalkorúak védelméről is intézkedik a szabályzat, ennek megfelelően a magas kockázatú emelőberendezések használatától távol kell őket tartani, kivéve, ha rendelkeznek az előírásoknak megfelelő szakképzettséggel és tanúsítványokkal.
 4. A munkáltató, üzemeltető és a munkavállaló, kezelő közti konzultációnak magában kell foglalnia munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos intézkedéseket is.

Az emelőgépet kezelő munkavállaló általános kötelezettségei

 1. A kezelőszemélyzet általános kötelessége, hogy ésszerűen vigyázzanak saját és más emberek egészségére és biztonságára, akik a munkaterületen, és a közvetlen biztonsági zónában érintettek.
 2. A munkavállaló köteles együttműködni az munkáltatóval, üzemeltetővel egészségügyi, munkavédelmi és biztonsági kérdésekben is, betartani a számára előírt szabályokat és használni a kollektív és az egyéni védőfelszerelést.
 3. Természetesen az emelőgépeket működtető kezelőszemélyzet köteles a kapott utasításoknak és képzéseknek megfelelően használni a gépeket, berendezéseket, emelőtartozékokat, valamint beszámolni az emelési műveletet veszélyeztető körülményekről.

Az emelt embereket érintő kockázati tényezők figyelembevétele

Mivel az emelőgépek nemcsak terheket, de személyeket is emelnek, nem mehetünk el szó nélkül az emelt személyekre leselkedő veszélyek, kockázatok mellett.

 1. A tipikus veszélyek közé tartozik a csapdahelyzet, például a beszorulás, valamint a leesés, zúzódás, csúszás, megbotlás és áramütés.
 2. Éppen ezért a kockázatértékelés során meg kell állapítani nemcsak a veszélyforrásokat, de azok kivédésének lehetőségét, és biztosítani a gépet vezetők és emelt személyek számára a szükséges személyi védőfelszerelést, munkavédelmi eszközöket, valamint munkaruházatot, beleértve például a fej-és arcvédelmet, zajártalmat megelőző, érintésvédelmet biztosító, leesést és/vagy zuhanást gátló felszereléseket.
 3. A személy emelésére tervezett kosaras emelőgépek lehetőség szerint teljesen zárt emelőkosárral kell rendelkezniük, hogy megvédjék a személyzetet a zúzódástól, beszorulástól, egyéb mechanikai sérülésektől. Ha ez nem kivitelezhető, például ahol a munkát platformról végzik, akkor hasonló védelmi szintet kell elérni más eszközökkel (leesés- és/vagy zuhanásgátló eszközök), ha fennáll a veszélye annak, hogy az emelőgép kritikus állapotba kerül a hidraulikus rendszerek, vagy visszacsapó szelepek, emelőtartozékok meghibásodása miatt.
 4. Ha a munkaterületen zárt aknák hozzáférését biztosítják az emelőgépek, akkor mentőfelszerelés, és a menekülési útvonal kidolgozása is szükségessé válik.

Figyelem!

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a nem személyemelésre tervezett berendezéseket is lehetne használni a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez. Az ilyen típusú hozzáférést azonban minden esetben meg kell tiltani, mind formális utasításokkal, mind felügyelettel megerősítve!

A magasban végzett munka biztonsági előírásai

A kollektív (védősín, védőháló) védelem biztosítása üzemeltetői felelősség, csakúgy, mint a különleges munkahelyszín kockázatértékelése és a munkafolyamatok pontos megtervezése. Ha a kollektív védelem nem kivitelezhető, akkor az egyéni esés- és zuhanásvédelmi felszerelést ki kell osztani a munkavállalóknak, és meg kell bizonyosodni arról, hogy ismerik azok használatát.

Az emberi tényező, mint biztonsági kockázat

Az emelőgépek kezelőit óvatosan, nagy körültekintéssel kell kiválasztani. A menedzsment felelőssége a biztonságos munkakörnyezet biztosítása. Mindazonáltal a munkavállaló felelőssége, hogy elfogadja a munkáltatója által meghatározott biztonságos munkamódszereket, és gondoskodjon arról, hogy ne tegyen semmit a munkatársai veszélyeztetése érdekében. 

 • Ha olyan üzemeltetőket alkalmaznak, akiknek anyanyelve nem a magyar, akkor meg kell bizonyosodni arról, hogy értik és felfogják az utasításokat.
 • Ez magában foglalhatja a biztonsági utasítások anyanyelvükön való elkészítését, a helyes és helytelen eljárások vizuális bemutatását, valamint a biztonságos munkavégzés gyakorlati bemutatását.

A munka felügyeletét végző személyek

Ahol a biztonság attól függ, hogy az alkalmazottak megfelelően követik-e a munkavégzésre előírt eljárásokat, elengedhetetlen a szoros felügyeleti ellenőrzés. 

 • A felügyelőnek biztosítania kell, hogy az emelőberendezéseken való biztonságos munkavégzésre már kiképzett dolgozók az előírt módon hajtsák végre az eljárásokat.
 • A szükséges felügyelet mértéke a kezelő és az emelt személy hozzáértésétől és az emelés körülményeitől függ. A szükséges felügyelet követelményeit és mértékét meg kell határozni a tervezési szakaszban és a későbbi kockázatértékelések során.

Az emelőgépek működtetését végző személyek képzése

A munkáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az emelőberendezésekkel dolgozó munkavállalók vagy vállalkozók hozzáértők legyenek, vagy megkapják a hozzáférést minden olyan információhoz és képzéshez, ami az emelőgépekkel végzett munkához szükséges.

Az emelőgépek kezeléséhez szakképzettség szükséges.

A képzésnek ki kell terjednie:

 • A berendezések biztonságos és hatékony működtetéséhez szükséges alapvető és munkaspecifikus készségekre és ismeretekre.
 • Biztosítani kell számukra a szoros felügyelet mellett biztosított gyakorlati képzést.
 • Útmutatás a helyszínen tartózkodó egyéb személyzet számára

Természetesen nemcsak az emelésben részt vevőknek, de a munkaterületen, helyszínen dolgozó egyéb személyeknek tisztában kell lenniük az emelőberendezések biztonsági zónájában előforduló veszélyekkel és az emelőgépek környezetében követendő biztonsági eljárásokkal. Civilek által is hozzáférhető szabadtéren végzett munka esetében a munkaterületet le kell zárni a gyalogos és autós közlekedés elől, és éjszakára is biztosítani kell a területet.