← vissza

A magasban végzett munka egyéni védőfelszerelés igénye

A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem világnapja április 28;

Az International Labour Organization (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) 2003 óta a balesetmegelőzésre és az egészséges munkahelyek fontosságára hívja fel a figyelmet ezen a napon. A munkahelyi védelem világnapján szükségesnek éreztük, hogy ezzel kapcsolatban szót ejtsünk a magasban végzett munkához szükséges legfontosabb munkavédelmi eszközökről, egyéni védőfelszerelésekről.

Mi az egyéni védőfelszerelés?

Az egyéni védőeszközök, amelyeket általában PPE-nek neveznek (personal protective equipment), olyan felszerelések, amelyeket azért kell viselni, hogy minimálisra csökkentsük a munkahelyi és a munkavégzés jellegéből eredő, tartós, súlyos egészségkárosodást okozó veszélyeknek való kitettséget.

Ezek a sérülések és betegségek származhatnak kémiai, radiológiai, fizikai, elektromos, mechanikai vagy egyéb munkahelyi veszélyekkel való érintkezésből.

A magasban végzett munka jogszabályi háttere

Ha magasban tervezünk dolgozni vagy magasba küldjük alkalmazottainkat nemcsak a biztonsági előírásokkal kell tisztában lennünk. A megfelelő eszközök beszerzése előtt el kell döntenünk, hogy melyik technikát alkalmazzuk a megvalósításhoz.

Mielőtt PPE-t ( egyéni védőeszközt) választunk, el kell döntenünk, hogy a munkavégzés milyen technikát igényel:

 • Zuhanás elleni védelem,
 • Munkahelyzet pozicionálás,
 • Ipari alpin-technika.

Mindebben:

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
 • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,
 • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről,
 • 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpin-technikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló

rendeletekre, valamint az ezekben megjelölt PPE-re ( egyéni védőeszköz) vonatkozó szabványokra támaszkodhatunk.

Fontos kiemelnünk, hogy minden esetben a foglalkoztató, munkaadó köteles a PPE-t (egyéni védőeszköz) biztosítani, akkor is, ha a szóban forgó munkához szükséges:

külsős cégtől bérli.

Milyen PPE (egyéni védőeszköz) szükséges a magasban végzett munkához?

A magasban végzett munka általános és speciális védőfelszerelést is igényel.

Általános PPE (egyéni védőeszköz)

 • Munkaruha: attól függően, hogy milyen környezetben végezzük a munkát, kell megválasztani a munkaruhát. 
  • Ez lehet nadrág-öltöny kombinációja, vagy overall. 
  • Kültéren, hideg időben végzett munka esetében vízlepergető, szélálló kabátot, bélelt ruházatot szükséges biztosítani a munkavállaló számára, 
  • Nyáron pedig gondoskodni kell arról, hogy a munkaruha – és a PPE egyéb eszközei – az UV-sugárzástól is megóvják a dolgozót. 
  • A munkakörnyezet speciális jellege természetesen speciális anyagösszetételt igényel. (hőálló, elektrosztatikus, feszültségvédelem, stb…)
 • Láthatósági mellény: nemcsak kültéri, de beltéri munkavégzés esetében is szükséges a láthatóság, célszerű eleve olyan munkaruhát rendszeresíteni, ami színében is megfelelő, valamint rendelkezik fényvisszaverő reflexcsíkokkal.
 • Munkavédelmi sisak: a munka jellegétől függően úgy kell megválasztani a kobakot, hogy az ne csak zuhanó tárgyak, de például oldalirányú mechanikai terhelés, és/vagy átszúrás, és/vagy kontakt hő, és/vagy áramütés ellen is védelmet nyújtson.
 • Szemvédelem: erre is vonatkoznak az előbb felsoroltak, kiegészülve természetesen az optikai kritériumokkal (ha szükséges, a munkavédelmi szemüveg a dioptriás látószemüveg fölött is viselhető legyen).
 • Munkavédelmi lábbeli: itt is érvényesek a munkavégzés egyéb jellegére vonatkozó előírások, például az feszültségvédelem, a hőállóság, és a mechanikai kitettség elleni védelem, valamint a csúszásgátlás.
 • Védőkesztyű: a korábban felsoroltak mellett itt a mechanikai nyíróhatás és súrlódás is szerepet játszik, valamint, érdemes felmérni, hogy a munkaterületen fennáll-e a veszélye a savaknak-lúgoknak való kitettség veszélye. A védőkesztyű nem szabad befolyásolhatja a szerszámok használatának, vagy védőfelszerelések megragadásának és megtartásának képességét.
 • Légzésvédelem: a magasban végzett építési, bontási, felújítási munkálatok során számos belélegezhető szennyezőanyaggal találkozhat a munkavállaló, ami ellen védelmet kell nyújtani a számára, a kitettség jellegétől (fizikai, kémiai, biológiai) és mértékétől függően. Ilyen esetben az egyszerű porvédő maszktól a cserélhető légszűrőkazettás álarcig, vagy akár a komplex légzőkészülékekig van lehetőségünk a megfelelő PPE kiválasztására.

Speciális PPE (egyéni védőeszköz)

Magasban lévő munkahelyen, ahol ideiglenesen végeznek munkát, és a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos és ergonómiai feltételeket kielégítő munka- vagy tartózkodási területet nem lehet biztosítani, olyan speciális eszközöket kell a munkavállaló rendelkezésére bocsátani, amely megfelel az elvégzendő munka jellegének, az előre látható igénybevételnek és lehetővé teszi a veszélytelen közlekedést.

Ezek a következők:

 • Ereszkedő szettek (EN 341: 1992, EN 341: 1992/A1: 1996),
 • Teljes testhevederek (EN 361: 2002),
 • Beülő-hevederek (EN 813: 2008),
 • Vízszintes és függőleges pozícionálók,
 • Biztonságos rögzítési, kikötési pontok, karabinerek, egyéb rögzítő eszközök (EN 795: 1996/A1: 2000),
 • Kötelek, zsinórok, energiaelnyelők (EN 355: 2002),
 • Eszköz- és szerszámtartó gyűrűk, 
 • Mászóvasak, erdészeti felszerelések,
 • Övek (EN 358: 1999),
 • Ergonómiai kiegészítők, mint pl. deréktámasz, térdpárna
 • Zuhanásgátló rendszerek: minimalizálják, megakadályozzák a zuhanás kockázatát (elsőbbséget élvező, megelőző funkció),
  • Vezérelt zuhanásgátlók, beleértve a rugalmas horgonyvezetéket (EN 353-2: 2002),
  • Visszahúzható zuhanásgátlók (EN 360: 2002),
 • Leesésgátló rendszerek (EN 363:2008): megállítják a folyamatban lévő esést, a már megtörtént baleset következményeit minimalizálják.

Ezek a speciális eszközök egyrészt biztonságosan rögzítik a dolgozót a magasban, lehetővé teszik, hogy kezét szabadon használhassa, valamint, ha szükséges vízszintesen és függőlegesen is munkapozíciót és helyet váltson, biztonságosan elérje a munkaeszközeit, szerszámait, és ha úgy adódik, megelőzik, megállítják a zuhanást.

Fontos hangsúlyozni, hogy:

Az általános és speciális PPE (egyéni védőeszköz) egymással kompatibilis kell hogy legyen. Például, ha a magasban hegeszteni kell, az arcpajzsnak, hegesztőszemüvegnek tökéletesen kell illeszkednie a munkavédelmi sisakhoz.

Természetesen a felelősség kettős

A munkáltatónak nemcsak biztosítani - és karbantartani, szükség esetén használat alól kivonni - kell a védőfelszerelést, de megszervezni azok használatával kapcsolatban az oktatást és betartatni a munkavállalóval az egyéni védőfelszerelés viselésére vonatkozó szabályokat.

A munkavállalónak nemcsak viselnie kell a felszerelést, de ismernie is annak előírásos használatát, a cserére, alkatrészcserére vonatkozó szabályokat és a rendszeres ellenőrzés kritériumait.