Cookie tájékoztató

1. Adatkezelő bemutatása 

A Mateco-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”, „Adatkezelő”, „Mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: „Adatvédelmi tájékoztató”) alkotja.  

A Társaság jelen adatkezelési tájékoztató útján tesz eleget a Társaság https://www.mateco-hungary.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) alkalmazott sütik (ún. cookiek) használatával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, illetve mutatja be az adatkezelésre vonatkozó jellemzőket, így különösen az adatok gyűjtésének indokát, illetve az adatok felhasználását 

Adatkezelő megnevezése: 

Mateco-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 

03-09-108514 

Adatkezelő székhelye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út 8. B. ép. 

Adatkezelő elektronikus címe: 

privacy(at)mateco-hungary.hu  

Adatkezelő képviselője: 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

Farkas Csaba ügyvezető 

Bovard Kft. 

info@bovard.hu 

A Társaság a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli: 

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info. tv.”);  

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”), 

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében megtesz minden szükséges informatikai, információbiztonsági és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.  

Adatkezelőként felelősséggel tartozunk az oldalunkra érkező látogatói kérések begyűjtéséért és azok továbbításáért az alábbi 6. pontban említett harmadik fél szolgáltatók és partnereik felé. Továbbá felelősek vagyunk az oldalunk működéséhez elengedhetetlen cookie-k, a statisztikai célú cookie-k és a kényelmi cookie-k (lásd a lenti 4. pont) kapcsán folytatott adatkezelésért is. 

2. Fogalmak 

Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.  

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni. 

3. Mi is az a süti (cookie)? 

A sütik egy weboldal meglátogatásakor a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A süti egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére.  

Az évek során új technológiák (más néven „trackerek”) jelentek meg a cookie-k kiegészítésére, illetve helyettesítésére, főként nyomon követés, profilalkotás és célzott megkeresések céljából. Ilyenek például az „ujjlenyomat” technológiák (a terminál digitális lenyomata), a láthatatlan pixelek („webjelzők”), a „megosztott objektumok” (néha „flash cookie-knak” nevezik) vagy akár az operációs rendszerek által generált azonosítók is, melyeket a felhasználók beazonosítására használnak. Amennyiben ezen hasonló technológiák használója igényli az információk tárolását vagy olvasását a felhasználói terminálon, ez esetben ugyanaz a szabályozás vonatkozik rájuk, mint a „klasszikus” sütikre. 

A cookie-kat akár közvetlenül a meglátogatott webhelyet tároló szerver, illetve egy harmadik félnek azon szervere is elküldheti, amelyre a webhely továbbította a látogató kérését. A sütiket csak az azokat elhelyező szerver tudja olvasni. 

4. Milyen célokból használunk cookiekat? 

A weboldal az alábbi célból használ cookie-kat: 

 • A Honlap működéséhez szükséges cookie-k; 

 • Statisztikai céllal kezelt cookie; 

 • Marketing cookie. 

A weboldalunkon található sütiket elhelyezhetjük közvetlenül mi, vagy azok a szolgáltatók, akikkel együttműködünk, valamint ezen szolgáltatók partnerei. Időről időre együttműködhetünk harmadik fél szolgáltatókkal, akik integrált megoldásokon keresztül cookie-kat helyezhetnek el a webhelyünkön. 

Ezen szolgáltatók némelyike személyes adatokat kezelhet a saját nevében. Kérjük, ebben az esetben olvassa el a vonatkozó adatvédelmi szabályzatukat. 

A cookie-k által gyűjtött információkat a weboldal nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára. 

4.1 A weboldal működéséhez szükséges cookie-k – Elengedhetetlenek cookie-k 

Ezekre a sütikre azért van szükség, hogy a látogató navigálni tudjon a weboldalunkon, illetve, hogy annak egyes részeit használhassa. Ezek teszik lehetővé a következőket: 

 • A sütik elhelyezésével kapcsolatos látogatói kérések megtartása; 

 • Biztonságos hozzáférés biztosítása a látogató személyes fiókjához; 

 • Kapcsolat fenntartása a látogató személyes fiókjával, annak látogatása során; 

 • Statisztikák készítése a látogatásokról és/vagy a teljesítményről; 

 • Annak biztosítása, hogy a látogatók interakcióba léphessenek oldalunkkal (kitölthető űrlapok), valamint, hogy navigálhassanak a webhelyünk különböző oldalai között. 

A webhely által jelenleg használt elengedhetetlen sütikkel kapcsolatos részletes információk a weboldal cookie kezelőjén keresztül érhetők el. 

4.2 Statisztikai célból feldolgozott cookie-k – Statisztikai cookie-k 

A statisztikai célú cookie-k lehetővé teszik azt, hogy mérni tudjuk weboldalunk látogatottságát, továbbá, hogy kiértékelhessük azt, annak érdekében, hogy kínálatunkat optimalizálhassuk a látogatóink számára. Amikor szolgáltatóinktól olyan statisztikákat kapunk, amelyeket a weboldalunkon található cookie-k segítségével állítottak össze, ilyen esetben csak összesített formában kapjuk meg ezeket az adatokat. Az egyes látogatóknak a weboldalunkkal történő interakciójával kapcsolatosan nem férünk hozzá semmilyen információhoz. 

A statisztikai célú cookie-k csak akkor kerülnek telepítésre a látogató böngészőjébe, ha a látogató kifejezetten hozzájárult ezekhez a sütikhez. A statisztikai cookie-k információkat gyűjtenek a webhelyünk látogatóinak számáról, a munkamenetek számáról, a munkamenetek időtartamáról, a percenkénti oldalmegtekintések számáról, a legnépszerűbb aktív oldalakról, az aktív látogatókról, a munkamenetek átlagos időtartamáról, a visszafordulási arányról, az új felhasználók számáról, a munkamenetek felhasználónkénti számáról, az oldalmegtekintésekről, oldalak munkamenetenkénti számáról, az új vagy a visszatérő látogatókról és a demográfiai adatokról, mint például a nyelvi beállítások, a felhasználó országa és városa, a böngésző, az operációs rendszer, a mobileszköz operációs rendszere, a mobileszköz képernyőfelbontása, a forgalom forrása (közvetlen, fizetett keresés, organikus keresés, hivatkozás vagy egyéb), a felhasználó megtartása, a felhasználók napszak szerinti száma, az ügyfél-azonosító (egy egyedi azonosító, amelyet a Google Analytics minden olyan eszközhöz hozzárendel, amelyről a felhasználók kapcsolatba lépnek a tartalommal), az utolsó látogatás dátuma, az eszköz kategóriája, az eszköz platformjai, a beszerzési dátum, a csatornák, a felhasználóhoz kapcsolódó kampány, az életkor, a nem, az érdeklődési körök (affinitási kategória/elérés, piacon belüli szegmens, egyéb kategóriák) és a közösségi hálózatok hivatkozásai. 

A weboldal által jelenleg használt statisztikai sütikkel kapcsolatos részletes információk a weboldal cookie kezelőjén keresztül érhetők el. 

A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos specifikus információk 

Annak érdekében, hogy webhelyünket a látogatók igényeinek megfelelően alakítsuk ki, továbbá, hogy folyamatosan optimalizálhassuk oldalainkat, a Google Analytics webelemző szolgáltatást használjuk, amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország – a továbbiakban: Google – biztosít. 

Ilyenkor álnevesített felhasználói profilok jönnek létre, melyek cookie-kat használnak. A sütik által generált információkat a látogatók oldalhasználatával kapcsolatban, mint például: 

 • Böngésző típusa/verziója; 

 • Használt operációs rendszer; 

 • Hivatkozó URL (a korábban meglátogatott oldal); 

 • A hozzáférő számítógép gazdagépneve (IP-cím), 

 • A szerver kérésének időpontja 

továbbítják a Google egyesült államokbeli szerverére, és ott tárolják. Az információkat az oldalunk használatának kiértékelésére, a weblap tevékenységéről szóló jelentések összeállítására és annak használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használjuk. Ezeket az információkat harmadik feleknek is átadhatjuk, ha azt törvény írja elő, vagy ha a harmadik felek ezeket az adatokat a nevünkben dolgozzák fel. 

A látogatók IP-címe semmilyen körülmények között nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. Az IP-címek feldolgozása oly módon történik, hogy a kiosztás már nem lehetséges (IP-maszkolás). 

Az Egyesült Államokban a személyes adatok védelmére vonatkozó törvények eltérhetnek az Európai Unióban biztosított védelemtől, ezáltal alacsonyabb szintű védelmet eredményezhetnek. Ha a Google Analytics az Egyesült Államokban személyes adatokat kezel, ez a megfelelő adatvédelmi és biztonsági intézkedések alapján történik a látogatók adatainak védelme érdekében. A Google e célból bevezeti az EU szabványos záradékait. 

A látogatók megakadályozhatják a cookie-k által generált adatok gyűjtését a látogatók webhelyhasználatával kapcsolatban (beleértve azok IP-címét), valamint ezen adatok Google általi kezelését egy böngészőhöz adható bővítmény letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). 

A Google Analytics adatvédelemmel kapcsolatos további információi a Google weboldalán, az Analytics súgójában találhatók (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en). 

4.3 Kényelmi cookie-k 

A kényelmi sütik célja, hogy személyre szabják a látogatói élményt a weboldalunkon való böngészés során, különös tekintettel a látogató érdeklődésének megfelelő tartalom ajánlására. 

Ezeket a cookie-kat arra használják, hogy a legrelevánsabb és legcélzottabb tartalmakat kínálják a különböző célcsoportok számára. Kifejezetten arra szolgálnak, hogy információkat gyűjtsenek a látogatókról az eszközük segítségével, hogy aztán a látogatókat érdeklő témák alapján célzott hirdetéseket jelenítsenek meg. Emellett a kényelmi cookie-k másik célja az, hogy a weboldalon tett látogatást követően látogatói profilokat hozzanak létre, annak érdekében, hogy statisztikákat gyűjtsenek a webhely teljesítményéről. 

A weboldal által jelenleg használt kényelmi sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a weboldal cookie kezelőjén keresztül érhető el. 

5. Milyen jogalapon használunk cookiekat? 

A weboldal működéséhez szükséges cookiekat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, a jogos érdekünkre hivatkozással kezeljük. Ezek a cookiek elengedhetetlenül szükségesek az oldal megfelelő működéséhez. Ha a látogató ellenzi ezen sütik használatát, akkor weboldalunk megfelelő működése a továbbiakban nem garantált. 

Az egyéb cookiek (statisztikai, marketing cookie-k) kezelésének jogalapja az érintettnek minősülő  látogató hozzájárulása. Ez a hozzájárulás a cookie kezelőn keresztül bármikor visszavonható. 

6. Személyes adatok nemzetközi továbbítása a cookie-kon keresztül 

A statisztikai célú és a kényelmi cookie-kon keresztül gyűjtött információk megosztásra kerülhetnek az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli telephellyel rendelkező harmadik felekkel, ebből adódóan pedig előfordulhat, hogy ez a fajta adatkezelés nem biztosít azonos szintű védelmet az átadás tárgyát képező személyes adatok tekintetében. Ezért szükséges a látogató hozzájárulása a statisztikai célú és a kényelmi cookie-k használatához, ahogyan azt a cookie beállításokban is részletezzük a weboldalra történő bejelentkezéskor. 

A látogatók személyes adatainak az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő átvitele során a Google által biztosított védelmi mechanizmusokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő linkre: https://business.safety.google/compliance/?hl=en

7. Érintetti jogok gyakorlása 

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban a Honlap Adatkezelési tájékoztatójában ismertettek szerint illetik meg, melyet az alábbi linken érhet el:  https://www.mateco-hungary.hu/hu/meta/adatkezelesi-tajekoztato/.  

8. Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a cookiekat? 

A weblapunkon cookie kezelőt használunk, melyen keresztül az érintett egyszerűen és gyorsan tudja engedélyezni a cookiek használatát. Ahol a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, ott az Ön hozzájárulását kérjük, amikor először meglátogatja a webhelyet. 

Ezen felül minden modern böngésző engedélyezi a látogatók számára a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni. 

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldalfunkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 

A más webhelyek által használt sütikkel kapcsolatos információkért, amelyek esetleg hiperhivatkozást tartalmazhatnak a webhelyre, kérjük, olvassa el az itt található, vonatkozó adatvédelmi, illetve a cookie-kkal kapcsolatos tájékoztatásokat. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

 

Szigetszentmiklós, 2022.09.01.                                                                                      Mateco-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság