Adatvédelmi szabályzat

Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) az Ön személyes adatainak kezelését szabályozza, amikor Ön a www.mateco-hungary.hu címen található weboldalunkra (a továbbiakban: „Weboldal”) látogat, e-mailen, telefonon, faxon vagy közösségi média (a továbbiakban: „Közösségi Médiacsatornák”, pl. Facebook, LinkedIn stb.) útján kommunikál velünk, valamint a webáruházaink valamelyikében (a továbbiakban: „Webáruházak”, pl. MyEquipmentFinder, _______) rendelést ad le vagy vásárol.

  • MEGJEGYZÉS: Jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik az online álláspályázati platformunkon jelentkező személyek személyes adatainak kezelésére. Az álláspályázati platformon megadott személyes adatok kezelését egy külön adatvédelmi nyilatkozat szabályozza, amely közvetlenül a platformról érhető el.
  • MEGJEGYZÉS: Amennyiben szeretné tudni, hogyan kezeljük személyes adatait sütik, közösségi beépülő modulok, pixelek és egyéb típusú nyomon követési technológiák révén, olvassa el Sütikezelési Szabályzatunkat.

 

1.           Általánosságban

Rendelkezés

Magyarázat

1.1.      Személyes adatait a Gépbér-Hungária Kft. kezeli, székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8/b, cégjegyzékszám: 03-09-108514 (a továbbiakban: „mi”, illetve annak ragozott alakjai). A következő e-mail címen léphet kapcsolatba velünk: office@mateco-hungary.hu.

Ez a gazdasági szereplő felel az Ön jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatainak kezeléséért.

1.2.      Minden nagy kezdőbetűs fogalmat ezen Adatvédelmi Szabályzatban történő kifejezett hivatkozással kell meghatározni. Ahol az adott kontextusban lehetséges, az egyes számú szavakat úgy kell értelmezni, hogy azok magukban foglalják a többes számot is, illetve fordítva.

Annak érdekében, hogy egységesen értelmezzük az itt leírtakat, fontos, hogy bizonyos fogalmak alatt Ön és mi ugyanazt értsük.

1.3.      Az egyes törvényekre, illetve rendeletekre történő hivatkozáskor ez a hivatkozás magában foglalja a nevezett törvények, illetve rendeletek módosításait, helyettesítését vagy megsemmisítését is, a kapcsolódó végrehajtási határozatokat is beleértve.

A törvények időről időre módosulnak, és mi biztosak szeretnénk lenni abban, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzat összhangban van ezekkel a módosításokkal.

1.4.      Fenntartjuk a jogot, hogy saját döntésünk alapján, időről időre megváltoztassuk vagy módosítsuk az Adatvédelmi Szabályzatot. Ezeket a változtatásokat, illetve módosításukat a Weboldalon fogjuk közzétenni.

Mint minden vállalat esetében, a törvényi változások és a piaci körülményekben, érdekeinkben stb. bekövetkező változások szükségessé tehetik, hogy időről időre módosítsuk Adatvédelmi Szabályzatunkat, hogy az továbbra is pontos legyen.

.

2.           Az általunk kezelt személyes adatok típusai

Rendelkezés

Magyarázat

2.1.      Minden esetben, amikor Weboldalunkat, Webáruházainkat, illetve Közösségi Médiacsatornáinkat használja, a következőket adatokat gyűjtjük:

·             az Ön által használt eszközzel kapcsolatos technikai információk, például az Ön IP-címe, a böngésző típusa, a földrajzi elhelyezkedése és az operációs rendszere;

·             a böngészési szokásaival kapcsolatos információk, például az, hogy milyen hosszan tartózkodott Weboldalunkon, mely hivatkozásokra kattintott, mely oldalakat keresett fel és hányszor.

Itt fejtjük ki, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk minden esetben, amikor ellátogat Weboldalunkra, Webáruházainkba és Közösségi Médiacsatornáinkra.

2.2.      A Weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor, illetve amikor e-mailben, telefonon, faxon vagy Közösségi Médiacsatornán lép velünk kapcsolatba, a következő adatokat gyűjtjük:

·             a személyazonosságára vonatkozó alapvető adatok, ilyen például a név, az e-mail cím, a postacím, a telefonszám, a vállalat, amelynek dolgozik, az ön beosztása;

·             az Ön által közöltek tartalma, valamint magával a kommunikációval összefüggő technikai részletek (a mi oldalunkon kivel volt kapcsolatban, a dátum és az idő stb.);

·             az e-mailes kommunikációs anyagaink (pl. hírlevelek, promóciók, reklámok stb.) fogadásával kapcsolatban Ön által megadott preferenciák, amennyiben azt választotta, hogy küldhetünk Önnek ilyen kommunikációs anyagokat, és jelezte azokat a Preferenciaközpontban;

·             profiljának nyilvánosan hozzáférhető adatai a Közösségi Médiacsatornákon;

·             bármely egyéb személyes adat, amit Ön megoszt velünk.

Itt fejtjük ki, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk olyankor, amikor Ön kapcsolatba lép velünk.

2.3.      Amikor Ön vevőként vagy szállítóként rendelést ad fel valamelyik Webáruházunkban, a következő adatokat gyűjtjük:

·             a személyazonosságára vonatkozó, a rendelés feldolgozásához szükséges alapvető adatok, mint pl. az Ön neve, a vállalat neve, az Ön beosztása, a postacíme, valamint a telefonszáma;

·             magával a rendeléssel kapcsolatos adatok.

Itt fejtjük ki, milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, amikor Ön rendelést ad le valamelyik Webáruházunkban. Vannak vevőknek, illetve beszállítóknak szóló Webáruházaink; mindkét kategória esetében gyűjtünk személyes adatokat.

2.4.      A fent felsorolt személyes adatok mindegyikét közvetlenül Öntől szerezzük be. Előfordulhat, hogy preferenciáiról és böngészési szokásairól további információkat kapunk partnereinktől (pl. Google, Facebook, Yandex és AddThis/Oracle). Amennyiben szeretne többet tudni arról, hogy partnereink mely személyi adatait kezelik, illetve teszik mások számára elérhetővé, erről az adott fél saját adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat:

·             Google: www.google.com/intl/en/policies/privacy/

·             Facebook: www.facebook.com/about/privacy

·             Yandex:
yandex.com/legal/privacy/

·             AddThis/Oracle: www.addthis.com/privacy/

Szeretnénk világossá tenni, hogy az általunk kezelt személyi adatok többségét közvetlenül Öntől kapjuk. Ugyanakkor időről időre személyes adatokhoz juthatunk az e pontban felsorolt harmadik felektől is. Nincs befolyásunk arra, hogy ezek a harmadik felek mit tesznek az Ön személyes adataival, ezért irányítjuk Önt azok adatvédelmi szabályzataihoz.

3.           A kezelés célja

Rendelkezés

Magyarázat

3.1.      Személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy személyre szabott és hatékony módon tudjuk biztosítani Önnek a Weboldalon, e-mailben, telefonon, faxon, Közösségi Médiacsatornáinkon, valamint Webáruházainkban Ön által kért információkat, termékeket és szolgáltatásokat.

Mindenekelőtt azért gyűjtjük és kezeljük személyes adatait, hogy biztosíthassuk azokat a dolgokat, amelyeket Ön kért, amikor felvette velünk a kapcsolatot, illetve Weboldalunk és Közösségi Médiacsatornáink böngészése során.

3.2.      Személyes adatait marketing célból kezeljük, azaz hogy célzott kommunikációs anyagokat, promóciókat, ajánlatokat és egyéb reklámanyagokat küldhessünk Önnek saját magunk és válogatott partnereink nevében.

Kizárólag akkor küldünk Önnek e-mailben vagy más, személyes elektronikus kommunikációs csatornán kommunikációs anyagokat, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és egyéb reklámanyagokat, ha kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy ilyen kommunikációs anyagokat, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és egyéb reklámanyagokat küldjünk Önnek, kivéve, ha Ön már meglévő ügyfelünk, aki korábban már vásárolt hasonló árukat vagy szolgáltatásokat tőlünk, és akinek szeretnénk saját marketinganyagainkat elküldeni.

Személyes adatait marketing célokra szeretnénk felhasználni. Ez azt jelenti, hogy adatokat gyűjtünk az Ön preferenciáiról és érdeklődési köréről, és ezt az információt arra használjuk, hogy relevánsabb marketinganyagokat tudjunk küldeni Önnek.

Amikor marketing anyagokat kívánunk küldeni Önnek e-mailben, Whatsappon, LinkedIn InMailben, Facebook Messengeren vagy egyéb személyes elektronikus kommunikációs csatornán, előtte beleegyezését kérjük ahhoz, hogy ilyen anyagokat küldhessünk Önnek ezeken a csatornákon keresztül.

A marketinganyagok fogadásával kapcsolatos beállításait bármikor megváltoztathatja a Preferenciacentrumban (lásd lent, a 7.5. pontot).

3.3.      Személyes adatait a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kezeljük, továbbá hogy eleget tegyünk az illetékes bűnüldöző szervektől vagy képviselőiktől, az igazságügyi hatóságoktól, a kormányzati ügynökségektől vagy szervektől, köztük az illetékes adatvédelmi hatóságoktól érkező ésszerű kéréseknek.

Személyes adatait saját kezdeményezésünkre továbbíthatjuk a rendőrség vagy más igazságügyi hatóságok részére bizonyítékként, illetve amennyiben felmerül annak alapos gyanúja, hogy Ön a Weboldalunkon, Webáruházainkban, Közösségi Médiacsatornáinkon vagy egyéb kommunikációs csatornáinkon történő regisztráció, illetve ezek használata révén jogellenes cselekményt vagy bűncselekményt követett el.

Előfordulhat, hogy jogszabályi kötelezettség alapján időről időre továbbítanunk kell személyes adatait kormányzati hatóságok számára.

3.4.      Előfordulhat, hogy személyes adatait továbbítanunk kell pénzügyi intézménye vagy pénzforgalmi szolgáltatója felé, hogy azok megfelelhessenek jogi kötelezettségeiknek, például a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi jogszabályoknak. 

Amikor Webáruházainkban online fizetési lehetőséget kínálunk fel, pénzforgalmi szolgáltatónk, illetve pénzügyi intézményünk személyi adatokra tarthat igényt a törvény által előírt ellenőrzések elvégzéséhez. Ezért gyűjtenünk és továbbítanunk kell ezeket az adatokat a pénzforgalmi szolgáltató, illetve pénzügyi intézmény részére.

3.5.      Személyes adatait statisztikai elemzések készítése céljából gyűjtjük, hogy javíthassuk Weboldalunkat, Webáruházainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat, illetve hogy új termékeket és szolgáltatásokat fejleszthessünk.

Ez a rendelkezés nem igényel magyarázatot.

3.6.      Személyes adatait kezelhetjük abból a célból is, hogy egy harmadik féllel való esetleges fúzió, a harmadik fél felvásárlása/a harmadik fél általi felvásárlás, illetve az attól való szétválás esetén az érintett harmadik felet informáljuk, akkor is, ha a harmadik fél székhelye az EU-n kívül található.

Ez a rendelkezés nem igényel magyarázatot.

3.7.      Személyes adatait kezelhetjük a saját, partnereink vagy valamely harmadik fél jogos érdekeinek megóvása érdekében is, ha és amennyiben a Weboldalunkon, Webáruházainkban, Közösségi Médiacsatornáinkon vagy egyéb kommunikációs csatornáinkon történő regisztrálása, illetve ezek használata a) az alkalmazandó használati feltételek vagy egy harmadik fél szellemi tulajdonjoga vagy egyéb joga megsértésének, b) a Weboldal, a Webáruházak, a Közösségi Médiacsatornák vagy az egyéb kommunikációs csatornák biztonságát vagy integritását veszélyeztető fenyegetésnek, c) a Weboldalra, a Webáruházakra, a Közösségi Médiacsatornákra vagy az egyéb kommunikációs csatornákra, illetve a mi vagy alvállalkozóink mögöttes rendszereire vírusok, trójaiak, kémprogramok, rosszindulatú programok vagy bármely egyéb rosszindulatú kód révén veszélynek, vagy d) bármely módon gyűlöletkeltőnek, szeméremsértőnek, kirekesztőnek, rasszistának, becsületsértőnek, rosszhiszeműnek, sértőnek vagy egyéb módon nem megfelelőnek vagy törvénytelennek minősíthető.

Fenntartjuk a jogot személyes adataink kezelésére, amennyiben Weboldalunkat, Webáruházainkat, Közösségi Médiacsatornáinkat vagy az egyéb kommunikációs csatornáinkat törvénytelenül, illetve oly módon használja, hogy azzal nekünk vagy másnak árt.

4.           A személyes adatai kezelésének jogalapja

Rendelkezés

Magyarázat

4.1.      Ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott feltételek mellett kezeljük, felelős félként az Ön hozzájárulását kérjük.

A törvén megköveteli, hogy pontosan feltüntessük a személyi adatai kezelésének jogalapját a korábbi pontokban felsorolt célokra tekintettel.

Legelőször is akkor kérjük hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, amikor kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, vagy ha rendel valamit Weboldalunkról. Amikor közvetlenül e-mailben, telefonon, faxon vagy Közösségi Médiacsatornáinkon lép kapcsolatba velünk, hallgatólagosan hozzájárul ahhoz, hogy kezeljük személyes adatait.

4.2.      Ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a közöttünk létrejött megállapodást, arra van szükség, hogy a Webáruházaink bármelyikén feladott rendelésének teljesítése céljából megadott személyes adatait kezeljük.

Amikor információt kér tőlünk, illetve amikor a Webáruházainkon keresztül megvásárol valamit, személyes adatait kezelnünk kell ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk az Önnel kötött megállapodásunkat.

4.3.      Ahhoz, hogy megfelelhessünk jogi kötelezettségeinknek, személyes adatait a 3.3. és 3.4. pontban meghatározott célokból kezelnünk kell.

Előfordulhat, hogy törvény írja elő számunkra személyes adatainak kezelését.

4.4.      A személyes adatainak a 3.1. pontban meghatározott célokból történő kezelése jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; ezek a következők:

·             Weboldalunk, Webáruházaink, Közösségi Médiacsatornáink, termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt biztosítsuk az Ön számára;

·             Weboldalunk, Webáruházaink, Közösségi Médiacsatornáink, termékeink és szolgáltatásaink megóvása a visszaélésekkel és a törvénytelen tevékenységekkel szemben;

·             termékeink, szolgáltatásaink, márkáink értékesítése és reklámozása, általánosságban termékeink és szolgáltatásaink sikeres forgalmazása.

Ezen kívül kezelhetjük személyes adatait saját jogos érdekeink érvényesítése céljából, amelyek más vállalatokhoz hasonlóan elsősorban a sikeres üzleti tevékenység folytatásával függenek össze.

5.           Címzettek

Rendelkezés

Magyarázat

5.1.      Személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem küldjük tovább azonosítható módon semmilyen harmadik fél részére. Tudnia kell azonban, hogy amennyiben Közösségi Médiacsatornáinkat használja, személyes adatait a közösségi médiaszolgáltatók is kezelni fogják. Amennyiben bármit vásárol Webáruházainkon keresztül, személyes adatait megkaphatja a pénzügyi intézmény, illetve pénzforgalmi szolgáltató is szolgáltatásaik biztosításához.

Személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg harmadik felekkel, legfeljebb akkor, ha azokat névtelenné tettük. Tudnia kell azonban, hogy amikor például a Faceebokon keresztül kommunikál, a Facebook szintén kezeli személyes adatait. Hasonlóképpen, amennyiben Ön fizet, illetve fizetést fogad, az Ön bankja, illetve pénzforgalmi szolgáltatója is kezelni fogja személyes adatait.

5.2.      A Weboldal és a Webáruházak rendelkezésre bocsátásához, valamint személyes adatainak a nevünkben történő kezeléséhez külső adatfeldolgozókra támaszkodunk. Ezek a külső adatfeldolgozók kizárólag a nevünkben, a mi kifejezett írásos utasításunkra kezelhetik az Ön személyes adatait. Kezeskedünk róla, hogy valamennyi külső adatfeldolgozót kellő gondossággal választottunk ki, és azok kötelesek gondoskodni személyes adatainak biztonságáról és integritásáról.

Weboldalunkat és Webáruházainkat harmadik felek fejleszthetik, tarthatják karban vagy üzemeltethetik. Hasonlóképpen harmadik felekre, például felhőszolgáltatókra támaszkodhatunk személyes adatainak belső kezelése során.

5.3.      Személyes adatait megoszthatjuk a vállalatcsoportunkon belüli egyéb gazdasági szereplőkkel. Mindazonáltal gondoskodunk róla, hogy a vállalatcsoportunkba tartozó valamennyi gazdasági szereplő ügyeljen arra, hogy személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakkal összhangban kezelje.

Ez a rendelkezés nem igényel magyarázatot. Biztosítjuk, hogy valamennyi vállalatunk kellő gondossággal jár el személyes adatainak kezelése során.

6.           Helyszín és továbbítás

Rendelkezés

Magyarázat

6.1.      Személyes adatait elsősorban az EGT-n belül kezeljük. Ugyanakkor ahhoz, hogy személyes adatait a fenti, 3. pontban meghatározott célokból kezelhessük, továbbíthatjuk azokat olyan, a csoportunkon belüli egyéb vállalatok, illetve a nevünkben adatkezelést végző harmadik felek számára is, amelyek székhelye az EGT-n kívül található. Valamennyi, az Ön személyes adatait kezelő, az EGT-n kívüli gazdasági szereplőnek megfelelő biztosítékokat kell alkalmaznia személyes adatainak kezelésével összefüggésben. Ezek a biztosítékok a következőkből eredhetnek:

·             a címzett ország az EGT-n belül kínált védelemmel egyenértékűnek minősülő jogszabálya; vagy

·             a köztünk és az EGT-n kívüli székhellyel rendelkező gazdasági szereplő közötti szerződéses megállapodás. Ezen gazdasági szereplők mindegyike részes fele egy az EK általános szerződési feltételein alapuló (adatkezelők közötti) szerződéses megállapodásnak (C(2004)5721 bizottsági határozat).

Azért küldjük személyes adatait az EGT-n kívüli országokba, mert bizonyos rendszereinken osztozunk a vállalatcsoportunkon belüli más gazdasági szereplőkkel, illetve mivel külföldi szolgáltatót használunk. Mindamellett gondoskodunk róla, hogy személyes adatai biztonságban legyenek, amikor az EGT-n kívüli országba küldjük azokat.

6.2.      Az EGT-n kívüli szervezetek számára továbbíthatunk anonimizált és/vagy összesített adatokat. Amennyiben sor kerül ilyen adattovábbításra, gondoskodunk róla, hogy biztosított legyen adatai biztonsága és integritása, valamint az alkalmazandó kötelező jogszabály értelmében a személyes adataival kapcsolatosan meglévő valamennyi joga.

Adatait anonimizálhatjuk, illetve összekapcsolhatjuk mások adataival, ezáltal lehetetlenné téve az Ön azonosítását. Az ilyen névtelen vagy összesített adatok az EGT-n kívüli országokba is továbbíthatóak.

 

7.           Minőségbiztosítás

Rendelkezés

Magyarázat

7.1.      Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy kizárólag azokat az adatokat kezeljük, amelyek a 3. pontban felsorolt célok eléréséhez szükségesek.

Nem fogunk annál több Önnel kapcsolatos személyes adatot kezelni, mint amelyekre az Önnel közölt célokból szükség lehet.

7.2.      Személyes adatait kizárólag addig kezeljük, amíg azokra a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában felsorolt célok eléréséhez szükség van, illetve ameddig Ön vissza nem vonja az adatok kezelésére vonatkozóan adott hozzájárulását. Felhívjuk a figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása azzal járhat, hogy a továbbiakban részben vagy egészben nem fogja tudni használni a Weboldalt, a Webáruházakat, a Közösségi Médiacsatornáinkat vagy egyéb kommunikációs csatornáinkat. Azt követően, hogy a 3. pontbanHiba! A hivatkozási forrás nem található. meghatározott célokhoz már nem szükségesek, személyes adatait azonosíthatatlanná tesszük, kivéve ha:

·             a mi, elsőbbséget élvező érdekünk, illetve az Ön pénzügyi intézménye, pénzforgalmi szolgáltatója, vagy bármely egyéb harmadik fél elsőbbséget élvező érdeke megkívánja, hogy személyes adatai azonosíthatóak maradjanak;

·             jogi vagy szabályozói kötelezettség, illetve bírósági vagy közigazgatási határozat megakadályozza, hogy azonosíthatatlanná tegyük azokat. 

Itt kifejtjük, hogy mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait oly módon, hogy azokból azonosítani tudjuk Önt.

7.3.      Marketing intézkedéseink alapvető aspektusa, hogy marketinganyagainkat az Ön számára relevánsabbá kívánjuk tenni. Ez azt jelenti, hogy a 2. pontban meghatározott jellemzők alapján felépítjük az ön profilját, majd arra használjuk azt, hogy kommunikációs anyagokat, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és egyéb reklámanyagokat küldjünk Önnek azokról a termékekről és szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik Önt. A célzott marketingtevékenységet a(z előzőekben meghatározott módon) gyűjtött adatok alapján végezzük.

Ez a pont rögzíti, hogy preferenciái, böngészési szokásai és vásárlásai alapján profilt készítünk Önről, hogy célzottabb marketingtevékenységet folytathassunk.

7.4.      Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hozunk, hogy megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve lopástól, valamint a véletlen elvesztéstől, módosítástól vagy megsemmisítéstől. Személyes adataihoz mi, illetve harmadik felek a szükséges mérték elvét követve, szigorú titoktartási kötelezettség mellett férhetünk hozzá. Tudnia kell azonban, hogy a biztonság és a védelem pusztán gondossági kötelmek, amelyek soha nem garantálhatóak.

Elkötelezettek vagyunk személyes adatai védelme iránt.

7.5.      Amennyiben azt jelezte felénk, hogy szeretne kommunikációs anyagokat, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és egyéb reklámanyagokat kapni e-mailben, illetve egyéb személyes elektronikus csatornán, az ilyen jellegű kommunikációs anyagok, promóciók, ajánlatok, hírleveleket és egyéb reklámanyagok fogadásával kapcsolatos beállításait a preferenciacentrumunkban („Preferenciacentrum”) tudja módosítani. A Preferenciacentrumunkra mutató hivatkozást fel fogjuk tüntetni minden Önnek küldött e-mailben vagy egyéb személyes elektronikus üzenetben.

A Preferenciacentrumban meg tudja változtatni a marketinganyagok fogadásával kapcsolatos beállításait.

8.           Az Ön jogai

Rendelkezés

Magyarázat

8.1.      Jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen minden Önnel kapcsolatos, általunk kezelt személyes adathoz. Fenntartjuk a jogot, hogy több, egymást követő hozzáférési kérelem esetén adminisztrációs díjat számoljunk fel, amennyiben azokat egyértelműen azzal a szándékkal nyújtotta be, hogy nekünk kellemetlenséget vagy kárt okozzon.

Ebben a pontban kifejtjük, hogy milyen jogokkal rendelkezik a személyes adatainak kezelésével összefüggésben. Maguk a jogok nem igényelnek magyarázatot.

8.2.      Jogosult arra, hogy kérelmezze az Önnel kapcsolatos pontatlan személyes adatok díjmentesen helyesbítését. A helyesbítésre irányuló kérelemhez mellékelnie kell a helyesbítendő adat hibás jellegének bizonyítékát.

8.3.      Jogosult arra, hogy visszavonja a személyes adatainak kezelésére korábban adott hozzájárulását, amely esetben a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. pont lép érvénybe.

8.4.      Jogosult arra, hogy kérelmezze az Önnel kapcsolatos személyes adatok törlését azokban az esetekben, amennyiben azokra a 3. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pontban meghatározott célokból már nincs szükség, illetve jogosult visszavonni a kezelésükre adott hozzájárulását. Ugyanakkor tudnia kell, hogy a törlésre vonatkozó kérelmét a következőkkel szemben értékeljük:

·              a mi, elsőbbséget élvező érdekünk, illetve az Ön pénzügyi intézménye, pénzforgalmi szolgáltatója, vagy bármely egyéb harmadik fél elsőbbséget élvező érdeke;

·             a törlésnek ellentmondó jogi vagy szabályozói kötelezettség, illetve bírósági vagy közigazgatási határozat.

A törlés helyett kérelmezheti azt is, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését, ha és amennyiben a) vitatja ezen adatok pontosságát, b) az adatkezelés jogellenes, vagy c) az adatokra a 3. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pontban meghatározott célokból már nincs szükség, azonban Önnek szüksége van azokra bírósági eljárásban való védekezéshez.

8.5.      Jogosult arra, hogy ellenezze a személyes adatainak kezelését, amennyiben igazolni tudja, hogy a konkrét esetben komoly és alapos indokok támasztják alá ezt. Azonban ha a tervezett adatkezelés közvetlen üzletszerzési célúnak minősül, Önnek jogában áll díjmentesen és indoklás nélkül ellenezni azt.

8.6.      Jogosult arra, hogy az Ön által a részünkre megadott valamennyi személyes adatot tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

8.7.      Amennyiben élni kíván a fentebb felsorolt valamely jogával, küldjön egy e-mailt nekünk a következő címre: office@mateco-hungary.hu. A valamely jog gyakorlását kérelmező e-mail nem értelmezhető hozzájárulásként a személyes adatainak a kérelmének teljesítéséhez szükség mértéken túli kezeléséhez. Az ilyen jellegű kérelemben egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy mely jogát kívánja gyakorolni, és szükség esetén indokolnia kell azt. A kérelmet ezen kívül dátumoznia kell, valamint alá kell írnia, és csatolni kell hozzá a személyazonosságát igazoló, érvényes személyazonosító igazolványának digitálisan szkennelt másolatát. A kapcsolatfelvételi űrlap használatakor kérhetjük Öntől a kérelem aláírt megerősítését, valamint személyazonosságának igazolását.

A kérelem beérkezéséről haladéktalanul értesítjük Önt. Amennyiben a kérelem érvényesnek bizonyul, a lehetséges legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított harminc (30) napon belül eleget teszünk annak.

Amennyiben bármilyen panasza merülne fel azzal kapcsolatban, ahogyan személyes adatai kezeljük, bármikor kapcsolatba léphet velünk a 8.7. pontban feltüntetett e-mail címen. Amennyiben válaszunk nem elégíti ki, panaszt tehet az illetékes adatvédelmi hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. További információkért keresse fel az ADATVÉDELMI HATÓSÁG WEBOLDALÁT.