Adatkezelési összefoglaló

1. Áttekintés

 

Az Ön személyes adatainak védelme rendkívül fontos a mateco számára. A jelen adatkezelési tájékoztatóban azokat az intézkedéseket ismertetjük, amelyek a személyes adatoknak az Általános adatvédelmi rendeletből (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i, 2016/679/EU számú rendelet) (a továbbiakban „GDPR”) célkitűzéseknek és kötelezettségeknek, illetve más vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően történő védelmét hivatottak biztosítani. Ezzel az ismertetővel szeretnénk egyértelműen tájékoztatni, hogy a mateco vállalaton belül hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

A mateco nem csupán a személyes adatok adatkezelőjeként jár el a matecón belül alkalmazandó vagy használt különböző eljárásoknál és rendszereknél, hanem adatfeldolgozóként is, ahol az ügyfeleink olyan személyes adataival kerülhetünk kapcsolatba, amelyeket a kérésükre kezelünk. Adatfeldolgozóként a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozási megállapodást kötünk, amelyet mindkét félnek el kell olvasnia és alá kell írnia.

A mateco adatkezelőként és/vagy adatfeldolgozóként egyaránt meghozza a személyes adatok védelméhez szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket. Adatfeldolgozóként mindig segítséget fogunk nyújtani az adatkezelő számára, az adatfeldolgozási megállapodásunknak megfelelően.

A jelen adatvédelmi irányelv legutoljára 2020. március 3-án került frissítésre.

A mateco tevékenységei

A mateco új vagy használt gépek és más típusú berendezések bérbeadásával és értékesítésével foglalkozik, beleértve az ügyfelek által igényelt kiegészítő szolgáltatásokat, emellett a VCA, az IPAF és mások által jóváhagyott képzési kurzusokat is kínál.

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

„Személyes adatnak” minősül azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Az aktuális vagy a jövőbeni (potenciális) együttműködés keretében adatokat kapunk ügyfeleinktől, beszállítóinktól, partnereinktől, online és telephelyi látogatóinktól stb. (vagyis az érintettektől), és ezeket az adatokat kezeljük.

„Személyes kapcsolattartási és azonosítási adatok” a következők:

 • A vállalat neve
 • A cím (utca, házszám, irányítószám, város)
 • Név
 • Keresztnév
 • E-mail-cím
 • Telefonszám, mobiltelefonszám, faxszám
 • Adószám
 • Egyéb egyedi adatok, pl. beosztás
 • Pénzügyi adatok
 • IP-cím
 • A személyi igazolvány / vezetői engedély (adott esetben) másolata
 • A bérbe adott áruk kiszállításához használt jármű forgalmi engedélyének másolata
 • A létesítményeinkbe belépő személyekről a videofelügyeleti rendszer által rögzített fénykép
 • Földrajzi elhelyezkedés (lásd 12. pont)
 • A bérbe adott áruk, a weboldalak és az alkalmazások használatával kapcsolatos statisztikák
 • A személyek érdeklődése bizonyos géptípusok megvásárlása vagy bérbevétele iránt
 • A felhasználó által a weboldalon és/vagy az alkalmazáson belül végzett műveletek

Az általunk gyűjtött személyes adatok a céljaink szempontjából megfelelőek és lényegesek. A személyes adatok gyűjtése a személyes adatok feldolgozása céljából feltétlenül szükséges mennyiségre korlátozódik.

3. Miért gyűjtünk személyes adatokat?

 

Személyes adatokat olyan mértékben gyűjtünk, amennyire az az Önnel kötött megállapodásunk végrehajtásához szükséges, vagy azért, hogy az Ön kérésére megtegyük a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megállapodást kössünk Önnel.

Ezen információkra a szokásos üzletvitelünkhöz és a szolgáltatásaink nyújtásához van szükségünk. A GDPR-ral összhangban ez az adatkezelő „jogos érdek”-ének és „szerződéses kötelezettség”-ének minősül.

Minden személyes adat (általános személyazonosítási adat) csak a következő célokra használható fel:

 • Szakmai kapcsolattartás telefonon, mobiltelefonon, e-mailen stb. keresztül
 • Az Ön cége és alkalmazottai számára nyújtott szolgáltatás
  • Rendelések
  • Kiszállítások
  • Javítások és karbantartások
  • Flottakezelés
 • Pénzügyi adatok
  • Árajánlatkérések
  • Számlázás (mind digitális, mind postai)
  • Földrajzi elhelyezkedés (lásd 12. pont)
  • Hitelképesség ellenőrzése
 • Hírlevelek, termékkatalógusok és információk a szolgáltatásainkról, aktuális témaköreinkről és vállalati kommunikációinkról. E kommunikációk vonatkozásában fel-/leiratkozás lehetősége áll fenn.
 • A mateco marketinganyagainak elküldése.
 • Tanúsított tanfolyamok kínálása.
 • Ügyfél-elégedettségi felmérések és piackutatási tanulmányok készítése, kérdőívekkel és/vagy interjúkkal együtt.
 • Hátralékos összegek behajtása.
 • A gép visszavételére vonatkozó törvényes jogaink érvényesítése a bérlet megszűnésekor, vagy ha az eladást az eladási ár késedelmes kifizetése miatt érvénytelenítik.

 

4. Milyen módon gyűjtjük az Ön adatait?

Az adatgyűjtés különböző módokon történhet, pl.:

 • Személyes/telefononos/postai kapcsolatfelvétel útján
 • A weboldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül
 • Hálózati eseményeken/vásárokon
 • Személyes adatok gyűjtését szolgáló cookie-kat használó weboldalak
 • A mateco alkalmazásai
 • GPS nyomkövető eszközökön keresztül

 

5. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Amíg az együttműködés fennáll, és egyik fél sem szünteti meg, megőrizzük a személyazonosítási adatokat. Ön érintettként kifejezetten kérheti ezek korábbi törlését, anélkül, hogy ez által sérülnének a jogszabályi megőrzési időtartamok. (pl. az adótörvény szerint a személyes adatokat 5-10 évig kell tárolni, illetve a személyes adatokat 3-10 évig kell tárolni, hogy bármelyik fél a bíróság előtt megvédhesse a törvények által biztosított jogait stb.).

6. Munkaerő-felvétel és -toborzás

Annak érdekében, hogy a lehető legjobb foglalkoztatási lehetőségeket kínáljuk, fel kell dolgoznunk néhány Önnel kapcsolatos információt. Csak olyan adatokat kérünk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy valóban lehetővé teszik a számunkra, hogy segítsük Önt, pl. a neve, életkora, elérhetőségi adatai, képzettségi adatai, korábbi munkahelyei, elérhetőségek vészhelyzet esetén, bevándorlási státusz, pszichológiai profil, intellektuális képességek és társadalombiztosítási szám (és természetesen a saját döntése szerint más fontos információkat is megoszthat velünk). Amennyiben szükséges, a helyi jogszabályokkal és követelményekkel összhangban, az egészségére vonatkozó információkat, egyediségére vonatkozó információkat vagy bármilyen büntetőítéleti adatokat is gyűjthetünk.

Harmadik felektől is gyűjtünk személyes adatokat Önről (pl. szakmai magánhálózatokon, munkaközvetítőkön és állásportálokon keresztül).

A weboldalunk látogatása, az általunk küldött e-mail elolvasása vagy arra való rákattintása következtében bizonyos adatokat automatikusan vagy az Ön megadása által is gyűjtünk.

Amennyiben Ön ideiglenes munkavállaló, a személyes adatait a következőképpen gyűjtjük:

 • Öntől; vagy
 • Harmadik felektől (pl. közvetítő irodáktól).

Amennyiben közvetlenül alkalmazzuk vagy foglalkoztatjuk Önt ideiglenes munkavállalóként, a személyes adatai felhasználásának a fő célja, hogy biztosítsuk az ideiglenes kapcsolat gördülékenységét, és hogy megfeleljünk az egymással és ügyfeleinkkel szembeni szerződéses és egyéb kötelezettségeinknek, valamint megfeleljünk a harmadik felekkel, pl. adóhatóságokkal és kormányzati irodákkal szembeni kötelezettségeinknek.

7. Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

7.1. Nem értékesítjük és nem kölcsönözzük az adatait olyan személyek vagy vállalatok számára, akik nem részei a mateco csoportnak.

A személyes adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve, ha:

 • Ön előzetes beleegyezését adta erre
 • a címzett az alvállalkozónk/beszállítónk/leányvállalatunk, és az Ön személyes adatait a fenti 3. pontnál ismertetett célokból kell velük megosztani.
 • szerződéskötés előtti tevékenységeket végzünk a termékeink és szolgáltatásaink Önnek történő kiajánlása céljából
 • az Ön által megvásárolt szolgáltatásokat végezzük
 • jogszabály vagy jogi eljárás kötelez erre bennünket (lásd 7.2)
 • jogszabályi vagy igazságügyi hatóságok kérnek fel erre bennünket (lásd 7.)

A személyes adatai feldolgozásához harmadik feleket használhatunk, akik megkapják az Ön adatait. E harmadik felektől, mint adatfeldolgozóktól, megköveteljük, hogy az utasításaink és (biztonsági) szabványaink szerint kezeljék az Ön adatait. E megállapodásokat minden feldolgozóval egy ún. adatfeldolgozási megállapodásban rögzítjük.

E feldolgozók egy része az EU-n kívüli székhellyel rendelkezhet. Ebben az esetben biztosítjuk, hogy további megállapodásokat kötöttünk ezekkel a felekkel, hogy biztosítva legyen a megfelelő szintű védelem.

7.2. A mateco tevékenységének teljes vagy részbeni újraszervezése esetén, amennyiben újraszervez, átruház vagy megszüntet üzleti tevékenységeket vagy ha a mateco csődbe megy, ez azt jelentheti, hogy az Ön adatai új entitások vagy harmadik felek felé lesznek továbbítva, akik teljes mértékben vagy részben elvégzik a mateco üzleti tevékenységeit.

A mateco észszerű erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy előre tájékoztassa Önt arról, hogy a mateco az említett harmadik fél rendelkezésére bocsátja az Ön adatait, de Ön tudomásul veszi, hogy lehetséges, hogy ez technikailag vagy kereskedelmileg nem minden körülmények között megoldható.

7.3. Ritka esetekben, jogi rendelet vagy egyéb kötelező jogszabályoknak való megfelelésképp, felkérhetik a mateco vállalatot, hogy tegye közzé az Ön személyes információit.

7.4. Amint lehetséges jelöltként azonosítottuk Önt egy megüresedett helyre, a csoportunk bármely vállalatával és kapcsolt harmadik felekkel (szolgáltatóink) megoszthatjuk az Ön adatait, hogy kapcsolatba léphessenek Önnel a szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

7.5. Ha közvetlenül alkalmazzuk Önt ideiglenes munkavállalóként, megoszthatjuk az Ön személyes adatait a mateco csoporton belüli megfelelő munkatársaival (más irodákban/vállalatokban dolgozó munkatársak is ide tartozhatnak).

8. Harmadik fél általi hozzáférés

8.1. A személyes adatai feldolgozása érdekében megengedhetjük harmadik felek számára, hogy hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz.

8.2. Ebben az esetben ugyanazt a szintű védelmet biztosítjuk az Ön számára, mint ami az adatkezelési tájékoztatóban meg van határozva, és érvényesíthetővé tesszük a szerződéses kötelezettségeket ezen alkalmazottakkal és munkatársakkal szemben.

9. Közösségi média

A webes és (saját) közösségimédia-csatornáinkon keresztül szeretünk párbeszédbe lépni az ügyfeleinkkel, a szolgáltatásaink/alkalmazásaink felhasználóival és a weboldalunkra látogató személyekkel a szervezetünket, termékeinket és/vagy szolgáltatásainkat illetően. Célunk, hogy hasznos és lényeges információkat nyújtsunk és/vagy megválaszoljuk a közösségi médián keresztül feltett kérdéseket. Aktívan követjük az internet és a közösségi média csatornákat, pl. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn és a blogok. Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy ne válaszoljunk minden kérdésre vagy hozzászólásra. Semmilyen jog nem eredeztethető abból, hogy egy tartalomra válaszolunk-e vagy sem.

Hírfolyamokban való részvétel esetén és kérdések vagy hozzászólások megválaszolásakor, (személyes) adatokat gyűjthetünk. Ezeket az adatokat, természetesen, az adatvédelmi tájékoztatónknak megfelelően dolgozzuk fel. Nem felelünk olyan tartalmakért, amelyeket más közösségimédia-csatornák felhasználói tesznek közzé, és azért, hogy ők hogyan kezelik a személyes adatokat.

Ön szabadon eldöntheti, hogy követi-e a mateco vállalatot e közösségi platformokon.

10. Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Alkalmazhatunk profilalkotást. A profilalkotás a (személyes) adatok gyűjtését, elemzését és egyesítését jelenti, annak érdekében, hogy bizonyos kategóriákba soroljuk Önt. és egyesítését jelenti, annak érdekében, hogy bizonyos kategóriákba soroljuk Önt. A profilja felépítéséhez szükséges profilalkotási algoritmus elméletileg minden, a 2. pontban említett, lényeges adattípust tartalmazhat. Ha további információt szeretne kapni az adatgyűjtésünk módjáról, kérjük, olvassa el a cookie-tájékoztatónkat www.mateco-hungary.hu/hu/meta/cookie-hazirend/

Az adatok megszerzése után elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy automatikusan hozzáadjunk bizonyos kategóriákat a profiljához. A profilalkotás így lehetővé teszi, hogy mind a weboldalaink tartalma, mind az alkalmazásaink, e-mailjeink, ajánlataink és hirdetéseink jobban megfeleljenek az Ön érdeklődési körének.

A profilalkotás kihatással lehet az Ön adatvédelmére (pl. ha helytelen vagy elavult információk alapján rossz (érdeklődési) kategóriákat csatoltunk Önhöz). Ebben az esetben felveheti velünk a kapcsolatot a privacy@mateco-hungary.hu adatvédelmi címünkön, hogy adatait javítsuk.

11. Hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatait?

A személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Ezért biztosítunk minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést, amely a személyes adatai biztonságát szolgálja.

Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük a hálózatunkat a jogosulatlan hozzáférés ellen, és biztosítjuk a személyes és üzleti adatok titkosságát ügyfeleink, beszállítóink és lehetséges ügyfeleink számára.

Szervezetként adatvédelmi tájékoztatóval, világos felelősségi körökkel és jogosultságokkal rendelkezünk. Alkalmazunk minden szükséges folyamatot és eljárást azért, hogy optimális módon valósítsuk meg és kövessük ezt a politikát.

A feldolgozókkal való munkánk során szerződéses megállapodás biztosítja az Ön személyes adatai biztonságát.

12. A GPS nyomkövető eszközök használata

Gépeink GPS nyomkövetőkkel eszközökkel lehetnek felszerelve, amelyek valós idejű adatokat küldenek a mateco számára.

A következő technikai adatokat gyűjtjük (kizárólag a csatlakoztatott géppel kapcsolatban) a GPS nyomkövető eszközein keresztül:

 • Földrajzi elhelyezkedés adatai: különösen a legutóbbi ismert helyszín, a helyszín hosszúsági és szélességi foka (pl. lopás esetén);
 • Felhasználói adatok: különösen a gép használatának óraszáma (számlázási célokra), sebesség, távolság…;
 • Összetevők adatai: különösen a gép hűtési hőmérséklete, a gép olajhőmérséklete, a gép olajnyomása, a környezeti hőmérséklet, a gép hibakódjai, átviteli hibakódok, olajszint…

Ezeknek az adatoknak a gyűjtése a rendelkezésünkre bocsájtott, a gépek gyártói vagy az EU és az USA területén székhellyel rendelkező, erre szakosodott harmadik fél szolgáltatók által kezelt és szervizelt eszközök és szolgáltatások útján történik. Ezért az Ön személyes adataihoz való hozzáférés a velük kötött szerződéseink részét képezik, és az Ön személyes adatainak védelmét ezek a szerződések garantálják.

13. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Önnek jogában áll arra kérni bennünket, hogy megtekintse, javítsuk vagy töröljük a személyes adatait.

Arról is értesíthet bennünket, ha gyakorolni szeretné az adatai feldolgozásának és átruházhatóságának korlátozására irányuló jogait, valamint joga van tiltakoznia azok feldolgozása ellen.

E jogok, a privacy@mateco-hungary.hu adatvédelmi e-mail-címünkre küldött egyértelmű kérelemmel térítésmentesen gyakorolhatóak, amelyben világosan meg kell határoznia, milyen jogokkal szeretne élni, magyarázattal kell szolgálnia, valamint mellékelnie kell a személyazonossági igazolványa másolatát valamint elérhetőségét, ahol kapcsolatba léphetünk Önnel.

Ha nem ért egyet az általunk adott válasszal, joga van panaszt tennie az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Post: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Address: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: naih.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Bovard Kft. (info@bovard.hu)

 

14. A jelen adatvédelmi irányelvek frissítései

Tájékoztatónkat saját belátásunk szerint bármikor frissíthetjük és kiegészíthetjük. Bár e-mailes értesítést küldhetünk ügyfeleinknek, a jelen Adatvédelmi irányelv változásairól, nincs garancia arra, hogy minden címzett megfelelő időben megkapja az üzenetünket. Ezért arra biztatjuk, hogy mielőtt használja honlapunkat, alkalmazásainkat illetve igénybe veszi szolgáltatásainkat, rendszeresen tekintse át ezen tájékoztatónkat, hogy megtudja, hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait

 

 

Adatkezelési tájékoztatóink

Adatkezelési tájékoztató - álláshírdetés
Adatkezelési tájékoztató - csomag és szállítmány bemutatása
Adatkezelési tájékoztató - elégedettség felmérés
Adatkezelési tájékoztató - elektromos kommunikáció
Adatkezelési tájékoztató - gépkezelők adat továbbítása
Adatkezelési tájékoztató - hiba bejelentés gépekhez
Adatkezelési tájékoztató - honlap
Adatkezelési tájékoztató - károkozás esetére
Adatkezelési tájékoztató - követés kezeléshez
Adatkezelési tájékoztató - rendezvény szervezés
Adatkezelési tájékoztató - számla kiállítás
Adatkezelési tájékoztató - szerződés teljesítése
Adatkezelési tájékoztató - Facebook oldalra vonatkozóan