Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) az Ön személyes adatainak kezelését szabályozza, amikor Ön a www.mateco-hungary.hu címen található weboldalunkra (a továbbiakban: „Weboldal”) látogat, e-mailen, telefonon, faxon vagy közösségi média (a továbbiakban: „Közösségi Médiacsatornák”, pl. Facebook, stb.) útján kommunikál velünk, valamint a webáruházaink valamelyikében rendelést ad le vagy vásárol (a továbbiakban: „Webáruházak”, pl. MySite).

 • Jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik az online álláspályázati platformunkon jelentkező személyek személyes adatainak kezelésére. Az álláspályázati platformon megadott személyes adatok kezelését egy külön adatvédelmi nyilatkozat szabályozza, amely közvetlenül a platformról érhető el.
 • Amennyiben szeretné tudni, hogyan kezeljük személyes adatait sütik, közösségi beépülő modulok, pixelek és egyéb típusú nyomon követési technológiák révén, olvassa el Sütikezelési Szabályzatunkat.

1. Általánosságban

1.1. Személyes adatait a Mateco-Hungary Kft. kezeli, székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8/b, cégjegyzékszám: 03-09-108514 (a továbbiakban: „mi”, illetve annak ragozott alakjai). A következő e-mail címen léphet kapcsolatba velünk: office@mateco-hungary.hu.

1.2. Minden nagy kezdőbetűs fogalmat ezen Adatvédelmi Szabályzatban történő kifejezett hivatkozással kell meghatározni. Ahol az adott kontextusban lehetséges, az egyes számú szavakat úgy kell értelmezni, hogy azok magukban foglalják a többes számot is, illetve fordítva.

1.3. Az egyes törvényekre, illetve rendeletekre történő hivatkozáskor ez a hivatkozás magában foglalja a nevezett törvények, illetve rendeletek módosításait, helyettesítését vagy megsemmisítését is, a kapcsolódó végrehajtási határozatokat is beleértve.

1.4. Fenntartjuk a jogot, hogy saját döntésünk alapján, időről időre megváltoztassuk vagy módosítsuk az Adatvédelmi Szabályzatot. Ezeket a változtatásokat, illetve módosításukat a Weboldalon fogjuk közzétenni.

2. Az általunk kezelt személyes adatok típusai

2.1. Minden esetben, amikor Weboldalunkat, Webáruházainkat, illetve Közösségi Médiacsatornáinkat használja, a következőket adatokat gyűjtjük:

 • az Ön által használt eszközzel kapcsolatos technikai információk, például az Ön IP-címe, a böngésző típusa, a földrajzi elhelyezkedése és az operációs rendszere;
 • a böngészési szokásaival kapcsolatos információk, például az, hogy milyen hosszan tartózkodott Weboldalunkon, mely hivatkozásokra kattintott, mely oldalakat keresett fel és hányszor.

2.2. A Weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor, illetve amikor e-mailben, telefonon, faxon vagy Közösségi Médiacsatornán lép velünk kapcsolatba, a következő adatokat gyűjtjük:

 • a személyazonosságára vonatkozó alapvető adatok, ilyen például a név, az e-mail cím, a postacím, a telefonszám, a vállalat, amelynek dolgozik, az ön beosztása;
 • az Ön által közöltek tartalma, valamint magával a kommunikációval összefüggő technikai részletek (a mi oldalunkon kivel volt kapcsolatban, a dátum és az idő stb.);
 • az e-mailes kommunikációs anyagaink (pl. hírlevelek, promóciók, reklámok stb.) fogadásával kapcsolatban Ön által megadott preferenciák, amennyiben azt választotta, hogy küldhetünk Önnek ilyen kommunikációs anyagokat, és jelezte azokat a Preferenciaközpontban;
 • profiljának nyilvánosan hozzáférhető adatai a Közösségi Médiacsatornákon;
 • bármely egyéb személyes adat, amit Ön megoszt velünk.

2.3. Amikor Ön vevőként vagy szállítóként rendelést ad fel valamelyik Webáruházunkban, a következő adatokat gyűjtjük:

 • a személyazonosságára vonatkozó, a rendelés feldolgozásához szükséges alapvető adatok, mint pl. az Ön neve, a vállalat neve, az Ön beosztása, a postacíme, valamint a telefonszáma;
 • magával a rendeléssel kapcsolatos adatok.

2.4. A fent felsorolt személyes adatok mindegyikét közvetlenül Öntől szerezzük be. Előfordulhat, hogy preferenciáiról és böngészési szokásairól további információkat kapunk partnereinktől (pl. Google, Facebook, Yandex és AddThis/Oracle). Amennyiben szeretne többet tudni arról, hogy partnereink mely személyi adatait kezelik, illetve teszik mások számára elérhetővé, erről az adott fél saját adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat:

 • Google: www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Facebook: www.facebook.com/about/privacy
 • Yandex: yandex.com/legal/privacy/
 • AddThis/Oracle: www.addthis.com/privacy/

3. Az adatkezelés célja

3.1. Személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy személyre szabott és hatékony módon tudjuk biztosítani Önnek a Weboldalon, e-mailben, telefonon, faxon, Közösségi Médiacsatornáinkon, valamint Webáruházainkban Ön által kért információkat, termékeket és szolgáltatásokat.

3.2. Személyes adatait marketing célból kezeljük, azaz hogy célzott kommunikációs anyagokat, promóciókat, ajánlatokat és egyéb reklámanyagokat küldhessünk Önnek saját magunk és válogatott partnereink nevében.

Kizárólag akkor küldünk Önnek e-mailben vagy más, személyes elektronikus kommunikációs csatornán kommunikációs anyagokat, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és egyéb reklámanyagokat, ha kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy ilyen kommunikációs anyagokat, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és egyéb reklámanyagokat küldjünk Önnek, kivéve, ha Ön már meglévő ügyfelünk, aki korábban már vásárolt hasonló árukat vagy szolgáltatásokat tőlünk, és akinek szeretnénk saját marketinganyagainkat elküldeni.

3.3. Személyes adatait a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kezeljük, továbbá azért, hogy eleget tegyünk az illetékes bűnüldöző szervektől vagy képviselőiktől, az igazságügyi hatóságoktól, a kormányzati ügynökségektől vagy szervektől, köztük az illetékes adatvédelmi hatóságoktól érkező ésszerű kéréseknek.

Személyes adatait saját kezdeményezésünkre továbbíthatjuk a rendőrség vagy más igazságügyi hatóságok részére bizonyítékként, illetve amennyiben felmerül annak alapos gyanúja, hogy Ön a Weboldalunkon, Webáruházainkban, Közösségi Médiacsatornáinkon vagy egyéb kommunikációs csatornáinkon történő regisztráció, illetve ezek használata révén jogellenes cselekményt vagy bűncselekményt követett el.

3.4. Előfordulhat, hogy személyes adatait továbbítanunk kell pénzügyi intézménye vagy pénzforgalmi szolgáltatója felé, hogy azok megfelelhessenek jogi kötelezettségeiknek, például a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi jogszabályoknak.

3.5. Személyes adatait statisztikai elemzések készítése céljából gyűjtjük, hogy javíthassuk Weboldalunkat, Webáruházainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat, illetve, hogy új termékeket és szolgáltatásokat fejleszthessünk.

3.6. Személyes adatait kezelhetjük abból a célból is, hogy egy harmadik féllel való esetleges fúzió, a harmadik fél felvásárlása/a harmadik fél általi felvásárlás, illetve az attól való szétválás esetén az érintett harmadik felet informáljuk, akkor is, ha a harmadik fél székhelye az EU-n kívül található.

3.7. Személyes adatait kezelhetjük a saját, partnereink vagy valamely harmadik fél jogos érdekeinek megóvása érdekében is, ha és amennyiben a Weboldalunkon, Webáruházainkban, Közösségi Médiacsatornáinkon vagy egyéb kommunikációs csatornáinkon történő regisztrálása, illetve ezek használata a) az alkalmazandó használati feltételek vagy egy harmadik fél szellemi tulajdonjoga vagy egyéb joga megsértésének, b) a Weboldal, a Webáruházak, a Közösségi Médiacsatornák vagy az egyéb kommunikációs csatornák biztonságát vagy integritását veszélyeztető fenyegetésnek, c) a Weboldalra, a Webáruházakra, a Közösségi Médiacsatornákra vagy az egyéb kommunikációs csatornákra, illetve a mi vagy alvállalkozóink mögöttes rendszereire vírusok, trójaiak, kémprogramok, rosszindulatú programok vagy bármely egyéb rosszindulatú kód révén veszélynek, vagy d) bármely módon gyűlöletkeltőnek, szeméremsértőnek, kirekesztőnek, rasszistának, becsületsértőnek, rosszhiszeműnek, sértőnek vagy egyéb módon nem megfelelőnek vagy törvénytelennek minősíthető.

4. A személyes adatai kezelésének jogalapja

4.1. Ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott feltételek mellett kezeljük, felelős félként az Ön hozzájárulását kérjük.

4.2. Ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a közöttünk létrejött megállapodást, arra van szükség, hogy a Webáruházaink bármelyikén feladott rendelésének teljesítése céljából megadott személyes adatait kezeljük.

4.3. Ahhoz, hogy megfelelhessünk jogi kötelezettségeinknek, személyes adatait a 3.3. és 3.4. pontban meghatározott célokból kezelnünk kell.

4.4. A személyes adatainak a 3.1. pontban meghatározott célokból történő kezelése jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; ezek a következők:

 • Weboldalunk, Webáruházaink, Közösségi Médiacsatornáink, termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt biztosítsuk az Ön számára;
 • Weboldalunk, Webáruházaink, Közösségi Médiacsatornáink, termékeink és szolgáltatásaink megóvása a visszaélésekkel és a törvénytelen tevékenységekkel szemben;
 • termékeink, szolgáltatásaink, márkáink értékesítése és reklámozása, általánosságban termékeink és szolgáltatásaink sikeres forgalmazása.

5. Címzettek

5.1. Személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem küldjük tovább azonosítható módon semmilyen harmadik fél részére. Tudnia kell azonban, hogy amennyiben Közösségi Médiacsatornáinkat használja, személyes adatait a közösségi médiaszolgáltatók is kezelni fogják. Amennyiben bármit vásárol Webáruházainkon keresztül, személyes adatait megkaphatja a pénzügyi intézmény, illetve pénzforgalmi szolgáltató is szolgáltatásaik biztosításához.

5.2. A Weboldal és a Webáruházak rendelkezésre bocsátásához, valamint személyes adatainak a nevünkben történő kezeléséhez külső adatfeldolgozókra támaszkodunk. Ezek a külső adatfeldolgozók kizárólag a nevünkben, a mi kifejezett írásos utasításunkra kezelhetik az Ön személyes adatait. Kezeskedünk róla, hogy valamennyi külső adatfeldolgozót kellő gondossággal választottunk ki, és azok kötelesek gondoskodni személyes adatainak biztonságáról és integritásáról.

5.3. Személyes adatait megoszthatjuk a vállalatcsoportunkon belüli egyéb gazdasági szereplőkkel. Mindazonáltal gondoskodunk róla, hogy a vállalatcsoportunkba tartozó valamennyi gazdasági szereplő ügyeljen arra, hogy személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakkal összhangban kezelje.

6. Helyszín és továbbítás

6.1. Személyes adatait elsősorban az EGT-n belül kezeljük. Ugyanakkor ahhoz, hogy személyes adatait a fenti, 3. pontban meghatározott célokból kezelhessük, továbbíthatjuk azokat olyan, a csoportunkon belüli egyéb vállalatok, illetve a nevünkben adatkezelést végző harmadik felek számára is, amelyek székhelye az EGT-n kívül található. Valamennyi, az Ön személyes adatait kezelő, az EGT-n kívüli gazdasági szereplőnek megfelelő biztosítékokat kell alkalmaznia személyes adatainak kezelésével összefüggésben. Ezek a biztosítékok a következőkből eredhetnek:

 • a címzett ország az EGT-n belül kínált védelemmel egyenértékűnek minősülő jogszabálya; vagy
 • a köztünk és az EGT-n kívüli székhellyel rendelkező gazdasági szereplő közötti szerződéses megállapodás. Ezen gazdasági szereplők mindegyike részes fele egy az EK általános szerződési feltételein alapuló (adatkezelők közötti) szerződéses megállapodásnak (C(2004)5721 bizottsági határozat).

6.2. Az EGT-n kívüli szervezetek számára továbbíthatunk anonimizált és/vagy összesített adatokat. Amennyiben sor kerül ilyen adattovábbításra, gondoskodunk róla, hogy biztosított legyen adatai biztonsága és integritása, valamint az alkalmazandó kötelező jogszabály értelmében a személyes adataival kapcsolatosan meglévő valamennyi joga.

7. Minőségbiztosítás

7.1. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy kizárólag azokat az adatokat kezeljük, amelyek a 3. pontban felsorolt célok eléréséhez szükségesek.

7.2. Személyes adatait kizárólag addig kezeljük, amíg azokra a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában felsorolt célok eléréséhez szükség van, illetve ameddig Ön vissza nem vonja az adatok kezelésére vonatkozóan adott hozzájárulását. Felhívjuk a figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása azzal járhat, hogy a továbbiakban részben vagy egészben nem fogja tudni használni a Weboldalt, a Webáruházakat, a Közösségi Médiacsatornáinkat vagy egyéb kommunikációs csatornáinkat. Azt követően, hogy a 3. pontban meghatározott célokhoz már nem szükségesek, személyes adatait azonosíthatatlanná tesszük, kivéve ha:

 • a mi, elsőbbséget élvező érdekünk, illetve az Ön pénzügyi intézménye, pénzforgalmi szolgáltatója, vagy bármely egyéb harmadik fél elsőbbséget élvező érdeke megkívánja, hogy személyes adatai azonosíthatóak maradjanak;
 • jogi vagy szabályozói kötelezettség, illetve bírósági vagy közigazgatási határozat megakadályozza, hogy azonosíthatatlanná tegyük azokat.

7.3. Marketing intézkedéseink alapvető aspektusa, hogy marketinganyagainkat az Ön számára relevánsabbá kívánjuk tenni. Ez azt jelenti, hogy a 2. pontban meghatározott jellemzők alapján felépítjük az ön profilját, majd arra használjuk azt, hogy kommunikációs anyagokat, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és egyéb reklámanyagokat küldjünk Önnek azokról a termékekről és szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik Önt. A célzott marketingtevékenységet (z előzőekben meghatározott módon) gyűjtött adatok alapján végezzük.

7.4. Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hozunk, hogy megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve lopástól, valamint a véletlen elvesztéstől, módosítástól vagy megsemmisítéstől. Személyes adataihoz mi, illetve harmadik felek a szükséges mérték elvét követve, szigorú titoktartási kötelezettség mellett férhetünk hozzá. Tudnia kell azonban, hogy a biztonság és a védelem pusztán gondossági kötelmek, amelyek soha nem garantálhatóak.

7.5. Amennyiben azt jelezte felénk, hogy szeretne kommunikációs anyagokat, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és egyéb reklámanyagokat kapni e-mailben, illetve egyéb személyes elektronikus csatornán, az ilyen jellegű kommunikációs anyagok, promóciók, ajánlatok, hírleveleket és egyéb reklámanyagok fogadásával kapcsolatos beállításait a preferenciacentrumunkban („Preferenciacentrum”) tudja módosítani. A Preferenciacentrumunkra mutató hivatkozást fel fogjuk tüntetni minden Önnek küldött e-mailben vagy egyéb személyes elektronikus üzenetben.

A Preferenciacentrumban meg tudja változtatni a marketinganyagok fogadásával kapcsolatos beállításait.

8. Az Ön jogai

8.1. Jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen minden Önnel kapcsolatos, általunk kezelt személyes adathoz. Fenntartjuk a jogot, hogy több, egymást követő hozzáférési kérelem esetén adminisztrációs díjat számoljunk fel, amennyiben azokat egyértelműen azzal a szándékkal nyújtotta be, hogy nekünk kellemetlenséget vagy kárt okozzon.

8.2. Jogosult arra, hogy kérelmezze az Önnel kapcsolatos pontatlan személyes adatok díjmentesen helyesbítését. A helyesbítésre irányuló kérelemhez mellékelnie kell a helyesbítendő adat hibás jellegének bizonyítékát.

8.3. Jogosult arra, hogy visszavonja a személyes adatainak kezelésére korábban adott hozzájárulását, amely esetben a 8.4. pont lép érvénybe.

8.4. Jogosult arra, hogy kérelmezze az Önnel kapcsolatos személyes adatok törlését azokban az esetekben, amennyiben azokra a 3. pontban meghatározott célokból már nincs szükség, illetve jogosult visszavonni a kezelésükre adott hozzájárulását. Ugyanakkor tudnia kell, hogy a törlésre vonatkozó kérelmét a következő pontokat figyelembe véve értékeljük:

 • a mi, elsőbbséget élvező érdekünk, illetve az Ön pénzügyi intézménye, pénzforgalmi szolgáltatója, vagy bármely egyéb harmadik fél elsőbbséget élvező érdeke;
 • a törlésnek ellentmondó jogi vagy szabályozói kötelezettség, illetve bírósági vagy közigazgatási határozat.

A törlés helyett kérelmezheti azt is, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését, ha és amennyiben a) vitatja ezen adatok pontosságát, b) az adatkezelés jogellenes, vagy c) az adatokra a 3. pontban meghatározott célokból már nincs szükség, azonban Önnek szüksége van azokra bírósági eljárásban való védekezéshez.

8.5. Jogosult arra, hogy ellenezze a személyes adatainak kezelését, amennyiben igazolni tudja, hogy a konkrét esetben komoly és alapos indokok támasztják alá ezt. Azonban, ha a tervezett adatkezelés közvetlen üzletszerzési célúnak minősül, Önnek jogában áll díjmentesen és indoklás nélkül ellenezni azt.

8.6. Jogosult arra, hogy az Ön által a részünkre megadott valamennyi személyes adatot tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

8.7. Amennyiben élni kíván a fentebb felsorolt valamely jogával, küldjön egy e-mailt nekünk a következő címre: privacy@mateco-hungary.hu. A valamely jog gyakorlását kérelmező e-mail nem értelmezhető hozzájárulásként a személyes adatainak a kérelmének teljesítéséhez szükség mértéken túli kezeléséhez. Az ilyen jellegű kérelemben egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy mely jogát kívánja gyakorolni, és szükség esetén indokolnia kell azt. A kérelmet ezen kívül dátumoznia kell, valamint alá kell írnia, és csatolni kell hozzá a személyazonosságát igazoló, érvényes személyazonosító igazolványának digitálisan szkennelt másolatát. A kapcsolatfelvételi űrlap használatakor kérhetjük Öntől a kérelem aláírt megerősítését, valamint személyazonosságának igazolását.

A kérelem beérkezéséről haladéktalanul értesítjük Önt. Amennyiben a kérelem érvényesnek bizonyul, a lehetséges legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított harminc (30) napon belül eleget teszünk annak.

Amennyiben bármilyen panasza merülne fel azzal kapcsolatban, ahogyan személyes adatai kezeljük, bármikor kapcsolatba léphet velünk a 8.7. pontban feltüntetett e-mail címen. Amennyiben válaszunk nem elégíti ki, panaszt tehet az illetékes adatvédelmi hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. További információkért keresse fel a www.naih.hu weboldalt.